foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Wszystko jest muzyką.

Termin realizacji: 30.01-03.02.2023

-Uświadomienie dzieciom wagi dźwięków w codziennym życiu.

-Skłonienie do zastanawiania się, czym jest cisza.

-Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej.

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem.

-Utrwalanie zasad komunikacji.

-Kształtowanie sprawności fizycznej.

-Zapoznanie z zawodem dyrygenta i pracą orkiestry.

-Wprowadzenie litery n, N.

-Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej.

-Zapoznanie z instrumentami muzycznymi i podziałem ich ze względu na źródło dźwięku, utrwalenie ich nazw.

-Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej.

-Poznanie liczby 10, doskonalenie umiejętności matematycznych, przeliczania w zakresie 10, kształtowanie pojęcia liczby (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym).

-Wprowadzenie pojęcia „rytm”, rozwijanie umiejętności zapamiętywania i odczytywania rytmów.

-Utrwalenie znajomości nazw emocji.

-Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji.

-Wspomaganie rozwoju społecznego.

-Poznanie piosenki, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu.

-Rozwijanie tężyzny fizycznej, kształtowanie umiejętności dokładnego wykonywania ćwiczeń i zadań.

-Pobudzanie dzieci do ekspresji artystycznej.

-Stymulacja wielu zmysłów.

-Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych.

-Poszerzanie wiedzy na temat prawidłowego zachowania podczas koncertu.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnie z tematyką tygodnia.

 

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.